Általános iskolák


 Dunaharaszti Állami Általános Iskolák


 

 

Hunyadi János Általános Iskola

 

Web: www.hunyadidh.fw.hu

 

Intézményvezető: Karlné Purczeld Erika igazgató

Dunaharasztin az első állandó iskolaépület az 1790-es években épült. Az 1906-ban újjáépített római katolikus elemi iskola, valamint az 1920-ban alapított olgári iskola épületeiben működik a Hunyadi János Általános Iskola.Az iskolában – a nemzetiségi jelleget és a hagyományokat őrizve – német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, de az induló évfolyamokon szülői igények függvényében mód van a általános tanterv szerinti haladás választására is.
Az iskola 2006-ban ünnepelte alapításának 100 éves évfordulóját. Ebben az évben zajlott az ún. “Kisiskola-épület” teljes felújítása-bővítése, melyet 2008-ban  a “Nagyiskola-épület” felújítása-bővítése, valamint az intézmény eszközparkjának korszerűsítése követett. Ez a beruházás mérföldkő volt az iskola történetében, megvalósulását egy sikeres EU-s pályázat tette lehetővé, melyen a város 250 millió forintot nyert.
Az iskolában a szakmai munka a TÁMOP 3.1.4-es fejlesztések nyomán kompetencia alapú nevelés-oktatás keretében folyik.
Alsó tagozat
Cím:2330 Dunaharaszti, Fő út 69.
Telefon: 06-24/531-030

Felső tagozat
Cím:
2330 Dunaharaszti, Földvári L. u. 15.
Telefon:
06-24/531-020

 


 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

 

Cím:2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28.Telefon:06-24/370-253

Web:www.frakoczi.hu

Intézményvezető: Zsigmond Károly igazgató

 

Az iskola alapítása 1912-re vezethető vissza. Jelenlegi állapotában 30 tanterméből 12 terem magas szinten berendezett szaktanterem. Tornateremmel, tornaszobával, 10000 kötetes könyvtárral, orvosi szobával, három tanári szobával is rendelkezik. A „Beruházás a 21. századi iskolába” pályázat segítségével 2004-ben felújított könyvtárépületben modern könyvtár és számítógépes olvasóterem várja az olvasni vágyó tanulókat.Minden szaktantermük korszerű multimédiás informatikai eszközökkel van felszerelve, mára a legtöbben interaktív tábla színesíti az oktatást. A természettudományi, informatikai, idegen nyelvi képzéshez korszerű eszközpark áll rendelkezésre.Az egyik párhuzamos osztályban 1-4. évfolyamig számítógéppel segített emelt szintű alapkészség-fejlesztés, majd itt 5. évfolyamtól matematika-informatika emelt szintű képzés zajlik, illetve a másik párhuzamos osztályban első évfolyamtól heti 2 órában, majd negyediktől heti 5 órában az angolt emelt szinten oktatják.

A szülői igények függvényében az angol nyelv mellett másik idegen nyelvként választható a német is.

Az induló osztályokban  mód van az általános tanterv szerinti haladás választására is.

A felső tagozatos tanulók jól felszerelt informatikai tanteremben magas szintű képzést kapnak. Az iskolában ECDL vizsgaközpont működik.

A képességkibontakoztató csoportfoglalkozások célja, hogy azon tanulók, akik egy-egy részképességben lemaradnak a többiektől, az adott területet fejlesztve a normál oktatás keretein belül folytathassák tanulmányaikat.

Az iskolában a szakmai munka a TÁMOP 3.1.4-es fejlesztések nyomán kompetencia alapú nevelés-oktatás keretében folyik.

 

Az iskola alapfeladatai közé tartozik a többi tanulóval együtt nem oktatható-nevelhető sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése, melyet külön épületrészben, két összevont osztály keretében lát el.

 


 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

 

Cím: 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 52.

Telefon: 06-24/260-374

Web:www.csomaiskola.hu

Intézményvezető: Zimmermann Anna igazgató

 

A 70-es évek elején országszerte iskolaépítési mozgalom indult, elsősorban betonelemes építési kivitelben. Ekkor épült településünk harmadik általános iskolája, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola.

Az iskola oktatási profilja:

  • A 2011/12-es tanévtől kezdődően fél osztályban emelt szintű német nyelv-oktatás 1-2-3. osztályban heti 2 órában; 4. osztálytól heti 5 órában.
  • A 2011/12-es tanévtől kezdődően fél osztályban általános tantervű oktatás 1-3. osztályban; 4. osztálytól emelt szintű angol nyelv-oktatás heti 5 órában.
  • Évfolyamonként egy osztályban emelt szintű testnevelés oktatása heti 5 órában, 4. osztálytól heti 3 óra kötelező angollal.
  • A 2011/2012-es tanévtől a felső tagozaton kifutó rendszerben évfolyamonként egy osztályban hagyományos nyelvoktató formában nemzetiségi német nyelv oktatása heti 5 órában.
  • Kötelező úszásoktatás az első és második évfolyamokon az emelt szintű testnevelést választóknak.
  • Szülői igény esetén 1-2. osztályban a nem testnevelés specialitást választók számára is megszervezzük az úszásoktatást.

A 2002-ben elkészült atlétikapálya egy bitumenes kézilabdapályából, két távolugróhelyből és egy négysávos, gumiburkolatú 200 méteres futókörből áll.

A „Beruházás a 21. századi iskolába” pályázat keretében 2004-ben megépült szabványos méretű tornacsarnok segíti a testnevelés emelt szintű oktatását.

Az iskola tanítási időn kívül szervezett programjai sokrétűek: szakkörök, színjátszó kör, sportkörök, edzések, ECDL-tanfolyam.

 

 

 


Taksony Állami Általános Iskolák


 

Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

 

Cím: 2335 Taksony, Iskola utca 3.

Telefon: 06 24 477 217

E-mail: taksonyvezer@gmail.com

Alapítvány neve: “Tanulókért, oktatásért a holnapért”

Adószáma: 19183031-1-13

Iskolánk nevét Árpád fejedelem unokájáról, Taksony vezérről kapta.

A múlt század elején épült 9 tantermes iskola fokozatosan bővült 4, 7, és 5 tanteremmel, később egy közel 1000 négyzetméteres tornacsarnokot építettünk. Épületeinket és az aszfaltozott sportpályát egyre szépülő udvar és park veszi körül. A tanulók osztálytermi rendszerben tanulnak. Mind a huszonöt tanulócsoportnak saját tanterme van.

A kémia, fizika, technika, számítástechnika és testnevelés tárgyaknak saját szaktantermük van. Technika órán a tanulók rendelkezésére áll egy teljesen felszerelt tankonyha. A négy napközis és a három iskola otthonos csoport étkezését az iskolában kialakított melegítő konyha biztosítja.

Az iskola szemléltetőeszköz-ellátottsága jó. A tanításhoz szükséges eszközökkel rendelkezünk. A diákönkormányzat irányításával sikeresen működik az iskolarádió. Nevelő-oktató munkánkat jól kiegészíti a multimédiás terem a nyelvi laborral.

A jelenleg 608 tanulónkat 47 pedagógus neveli-oktatja.

A szakos ellátottság 100%-os, a tantestület stabil. Pedagógusaink érdeklődőek, fogékonyak az újra. Szívesen ismerkednek meg új programokkal, módszerekkel, hogy munkájukat még eredményesebben végezhessék. Tanításukban nyomon követhető az igényesség, az eredményességre törekvés, a szakmai tudás ismerete, az innováció és a tanulókért érzett felelősség.

Iskolánkban 1952-től folyamatosan folyik német nemzetiségi nyelvoktatás. Büszkék vagyunk arra, hogy első osztálytól kezdődően valamennyi tanulónk heti 5 órában tanulja a német nyelvet. 1988-ban Pest megyében elsőként vezettük be a kéttannyelvű német nyelvoktatást, amely azóta is vonzó a környező községek tanulói számára is. Német nyelvből Pest megye bázisiskolája lettünk. Gyermekeink sikeresen szerepelnek a területi, megyei és országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. Legsikeresebb gyermekeink eredményeit minden évben megjelentetjük a helyi újságban.

25 éves testvérvárosi kapcsolatunk van Henfenfeld településsel, amelyeknek legfontosabb eleme az évenkénti diákcsere. Ez jó alkalmat teremt arra, hogy gyermekeink megismerkedjenek más országok életével, szokásaival, fejlődjön beszédkészségük.

Iskolánkban 5 éve folyik hangszeres zeneoktatás a művészeti iskolán belül.

Községünk lakossága zömmel katolikus vallású. A katolikus a református és az evangelikushitoktatásnak több tíz éve biztosítunk helyiséget az iskolában.Iskolánk nyitott, a szülői értekezleteken és a fogadóórákon kívül a Taksony-napok keretében a szülők is részt vehetnek a tanítási órákon, meggyőződhetnek arról, hogyan dolgoznak egy-egy órán a tanulók és a pedagógusok. A különböző iskolai rendezvényekhez sok segítséget kapunk a szülőktől.A 8. osztály elvégzése után mindegyik gyerekünk továbbtanul, fokozatosan nő a gimnáziumba és a szakközépiskolába jelentkezők száma.Több mint 20 éve sikeresen működik a Diákönkormányzat. Jelenleg két pedagógus látja el a feladatot, külön az 1-4. és külön az 5-8 osztályokban.